Werkorganisatie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en noordelijke provincies

25-06-2022 BALK – Om het onderzoek naar de Lelylijn in goede banen te leiden, richten de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en richten een gezamenlijke werkorganisatie op. De nieuwe treinverbinding de Randstad verbinden met het noorden.

De werkorganisatie gaat het onderzoek naar de Lelylijn organiseren. Er zal onder andere worden gekeken naar financieringsbronnen, kosten en het draagvlak. De organisatie hoopt met een voorkeursvariant te kunnen komen. Voor nu is er 3 miljard euro beschikbaar echter zal dat niet genoeg zijn om de kosten te dekken.

Er word echter gekeken naar de regelingen die er in Europa zijn en het netwerk aan te laten sluiten op het TEN-T netwerk (het Trans-Europese Transportnetwerk). Het kabinet gaat ervan uit dat dat lukt. Daarmee zou het project in aanmerking kunnen komen voor subsidies uit de Connecting Europe Facility. Dit fonds verstrekt subsidies aan projecten die zorgen voor betere transportverbindingen tussen Europese lidstaten.

Geef een reactie