Werkloosheid in november licht gedaald

15-12-2022 BALK – In november 2022 waren er in Friesland ongeveer 27000 mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 375 per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 2500 per maand. UWV registreerde eind november 10.500 lopende WW-uitkeringen.

In november hadden 3,6 miljoen mensen in Nederland van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen.

Voor het eerst meer dan 10 miljoen mensen in beroepsbevolking
In november maakten voor het eerst meer dan 10 miljoen mensen deel uit van de beroepsbevolking. Met die term worden alle mensen aangeduid die betaald werk hebben of werkloos zijn, dus op zoek naar en beschikbaar voor werk. Daarmee is meer dan drie kwart van de bevolking van 15 tot 75 jaar onderdeel van de beroepsbevolking. Deze zogeheten brutoarbeidsparticipatie (75,3 procent) was niet eerder zo hoog in de cijferreeks die bijna twintig jaar geleden startte.

Tegelijkertijd is het aantal niet-werkenden (de som van werklozen en niet-beroepsbevolking) in die twintig jaar nog niet zo laag geweest. In november 2022 was dit aantal met 3,6 miljoen bijna een half miljoen lager dan bij de start van de cijferreeks. De kansen van niet-werkenden om een baan te vinden zijn de laatste jaren groter geworden.

Werkloosheidspercentage in november gedaald naar 3,6
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. In april van dit jaar bereikte de werkloosheid met 3,2 het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent in september. In oktober en november daalde de werkloosheid weer.

UWV: Minder WW-uitkeringen in november
Eind november 2022 verstrekte UWV 144,9 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn 4 600 uitkeringen minder dan een maand eerder (-3,1 procent). Na een lange aaneengesloten periode van daling, sinds februari 2022, stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen in september. Vanaf oktober daalt het aantal uitkeringen weer.

UWV: Afname WW-uitkeringen bij alle leeftijdscategorieën
Het aantal WW-uitkeringen daalde in november in alle leeftijdscategorieën. De grootste procentuele afname ten opzichte van oktober deed zich voor bij de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar (-6,0 procent). Omdat het aantal jongeren in de WW beperkt is, gaat het hier in absolute zin om een beperkte afname (400 uitkeringen).

In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst afgenomen bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar (-30,9 procent) en bij 55-plussers (-24,9 procent).

Meer baanvinders en minder aanwas werklozen vanuit niet-beroepsbevolking
Tussen augustus en november daalde de werkloosheid met 14 duizend (gemiddeld 5 duizend per maand). De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

Het saldo van uitstroom van werklozen naar werk kwam in november uit op 43 duizend. Eerder dit jaar (tussen juni en september) nam de instroom toe van werkenden die hun baan verloren, terwijl de stroom de andere kant op, van werkloos naar werkend, vrijwel niet veranderde. Dat resulteerde in augustus en september per saldo in een relatief kleine uitstroom van werklozen naar werk. In oktober en november daalde de stroom van werk naar werkloos, en nam de stroom van werkloos naar werk juist weer toe.

In november was het saldo van de stromen tussen de niet-beroepsbevolking en werkloosheid 28 duizend. Dat was lager dan in oktober (33 duizend) en ook lager dan de maanden mei tot en met september. In augustus piekte het saldo met 61 duizend. Door de toegenomen uitstroom naar werk en de afgenomen aanwas vanuit de niet-beroepsbevolking daalde de werkloosheid van 378 duizend in augustus naar 364 duizend in november, een afname van 14 duizend.

Geef een reactie