Inkoop Specialistische Jeugdzorg verlengd tot 1 januari 2024

15-12-2022 BALK – Sociaal Domein Fryslân ontwikkelde met aanbieders en de 18 aangesloten gemeenten het nieuwe inkoopbeleid Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Alle aanbieders konden deelnemen aan de marktconsultaties over het inkooptraject. Naar aanleiding van de voorlopige gunningsbesluiten zijn veel bezwaarschriften ontvangen. Deze moeten zorgvuldig worden beoordeeld. In een aantal gevallen spelen er rechtszaken. Dit proces duurt tot na 1 januari en mogelijk tot en met maart 2023. 

De invoering die daarna door de gemeenten en aanbieders moet worden gedaan, kost ook de nodige tijd. De beoogde invoering op 1 januari 2023 kan niet doorgaan.  Halverwege het jaar invoeren zorgt voor veel extra administratieve druk bij zowel aanbieders als gemeenten. De nieuwe ingangsdatum zal worden vastgesteld 1 januari 2024.  De huidige contracten worden zoveel als mogelijk verlengd. De continuïteit van de jeugdhulp wordt gewaarborgd. 

Via deze link vindt u een toelichting op het inkooptraject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 058 233 4002 

Geef een reactie