Werkloosheid in januari niet verder gedaald

16-02-2023 BALK – In januari 2023 waren 360 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Daarmee steeg het werkloosheidspercentage van 3,5 in december naar 3,6 in januari. De ontwikkeling van het aantal werklozen meet het CBS als gemiddelde verandering in de afgelopen drie maanden. In de maanden november tot en met januari nam het aantal werklozen nog licht af met gemiddeld 2 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in dezelfde periode met gemiddeld 31 duizend per maand. UWV registreerde eind januari 154 duizend lopende WW-uitkeringen.

UWV: gebruikelijke toename WW-uitkeringen in januari
UWV verstrekte 154 duizend lopende WW-uitkeringen eind januari 2023. Dat zijn er ruim 5 duizend meer dan een maand eerder (+3,5 procent). Een stijging aan het begin van het jaar is gebruikelijk. In de wintermaanden is er vaak minder werk in de bouw en landbouw en er lopen veel contracten af aan het eind van het kalenderjaar. De stand van de WW is nog steeds erg laag. Vergeleken met januari 2022 ligt het aantal WW-uitkeringen 20 procent lager. In januari 2023 kwamen er 23 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er 18 duizend beëindigd.

Krimp niet-beroepsbevolking
In januari hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 21 duizend per maand afgenomen. Hiermee is de niet-beroepsbevolking voor het tweede jaar op rij flink kleiner geworden: in januari 2021 ging het nog om 3,5 miljoen mensen. De beroepsbevolking, dat wil zeggen werkenden plus werklozen van 15 tot 75 jaar, groeide juist sterk en telt sinds eind vorig jaar meer dan 10 miljoen mensen. Twee jaar geleden ging het nog om 9,6 miljoen mensen.

Lichte toename toestroom werklozen vanuit niet-beroepsbevolking
In januari waren er 5 duizend werklozen minder dan drie maanden eerder (een daling van gemiddeld 2 duizend per maand). Deze daling is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

Het stroomschema maakt duidelijk dat de werkloosheid kan afnemen doordat meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden hun baan verliezen, maar ook doordat meer werklozen stoppen met zoeken dan er mensen op zoek gaan naar werk.

In de afgelopen maanden is de werkloosheid afgenomen doordat het aantal mensen met werk dat werkloos werd groter was dan het aantal werklozen dat een baan vond. Het saldo hiervan kwam in januari uit op 44 duizend en is hiermee wat lager in vergelijking met de maand hiervoor.

In januari bedroeg de toestroom van werklozen vanuit de niet-beroepsbevolking per saldo 38 duizend. Dat is wat hoger dan in de laatste maanden van 2022, maar nog niet zo hoog als in de zomermaanden van 2022, toen het aantal werklozen toenam. Dat komt doordat de toestroom van werkzoekenden uit de niet-beroepsbevolking in de afgelopen paar maanden lager was dan in die zomermaanden en het aantal mensen dat stopte met zoeken naar werk juist nog wat hoger is dan toen.

Geef een reactie