Welke wensen heeft u op het gebied van maatschappelijke accommodaties?

08-06-2022 BALK – In gemeente De Fryske Marren is veel te doen op het gebied van cultuur, ontmoeting, sport en ontspanning. Deze activiteiten vinden vaak plaats in een dorpshuis, MFC, sporthal of een zaaltje bij u in de buurt. Het is belangrijk dat de activiteiten en de accommodaties waar ze plaats vinden aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Om daar meer inzicht in de krijgen voert de gemeente een onderzoek uit. Wilt u ons hierbij helpen, door het invullen van een vragenlijst?   

Met uw antwoorden krijgen we een beter beeld van uw wensen en ervaringen. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om een maatschappelijk accommodatiebeleid te schrijven, dat past bij de behoefte van de inwoners van de gemeente.

U kunt de vragenlijst tot 1 juli 2022 invullen op www.partoer.nl/fryskemarren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. De gemeente heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Partoer gevraagd om het onderzoek uit te voeren. Partoer verwerkt uw antwoorden geheel anoniem, waardoor ze niet herleidbaar zijn naar u als persoon.

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Dat kan. Neem dan contact op met gemeente De Fryske Marren via telefoonnummer 14 05 14. U krijgt dan een papieren vragenlijst toegestuurd. Ook voor andere vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met gemeente De Fryske Marren.

Geef een reactie