Weiden van vee op bufferstrook langs waterloop is toegestaan

08-03-2023 BALK – Veehouders die hun koeien laten lopen op bufferstroken langs waterlopen hoeven niet te vrezen voor een extra korting op hun stikstofgebruiksnorm, meldt het ministerie van LNV. Er zijn ook geen plannen om dat op een later moment wel een dergelijke korting in te voeren. De bufferstrook mag echter niet worden meegeteld voor de mestplaatsingsruimte.

Het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn liet wel ruimte voor een korting op de gebruiksnorm. Bij weidegang komt er mest op de bufferstroken terecht, terwijl die strook niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte. In het actieprogramma stelde het ministerie dat dit nog nader zou worden uitgewerkt met mogelijk een beperkte generieke verlaging van de stikstofgebruiksnorm. In de uitvoeringsregels is dit echter niet opgenomen.

Geef een reactie