Webinar over Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG)

05-05-2023 BALK – In Fryslân wordt gewerkt aan het gebiedsprogramma voor het Fries Programma Landelijk Gebied. In dit gebiedsprogramma omschrijven we hoe we in Fryslân willen werken aan de opgaven rondom klimaat, natuur & stikstof en water & bodem.

Woensdag 10 mei organiseert het Wetterskip samen met de provincie een webinar over het gebiedsprogramma waarin we de stand van zaken bespreken.

Met aan tafel:
–    Trienke Elshof van LTO Noord
–    Hans van der Werf van Friese Milieu Federatie
–    Jan van Weperen van gemeente Ooststellingwerf
–    Douwe Hoogland van provincie Fryslân

Het webinar is woensdag 10 mei van 20:00 uur – 21:00 uur en direct daarna terug te kijken.
Bekijk hier het webinar (externe website)

Wat is het FPLG?
Boeren, natuurorganisaties, ondernemers, inwoners en overheden; samen gebruiken en beheren wij het landelijk gebied in Fryslân. We beschermen de natuur, en bieden toekomst voor de economie in het algemeen en de landbouw in het bijzonder. Daarom werken we samen aan een toekomstbestendig Fryslân waarin voor iedereen ruimte, perspectief en brede welvaart is.  

In het Fries Programma Landelijk Gebied, afgekort FPLG, werkt Fryslân aan de toekomst van het Friese landelijke gebied. Het FPLG is de Friese invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Op de website van de provincie lees je meer over het FPLG. (externe website)

Geef een reactie