Wat betekent de invoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor jou?

09-11-2022 BALK – Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 1 januari 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kun je beloond worden voor ecologische maatregelen in je bedrijf. Er gaat wel iets veranderen in de voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie.  Het GLB verandert daardoor voor jou en het biedt je ook kansen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) praten je hier graag over bij. De Provincie Fryslân organiseert de komende weken een aantal bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

Tijdens de bijeenkomst krijg je nieuwe informatie over de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) en de gevolgen van het mestbeleid voor bepaalde gebieden aan bod. En je krijgt antwoord op logische vragen als: valt de bufferstrook op mijn bedrijf onder eco-regeling of ANLb? Of onder beide? Of: hoe combineer ik beide regelingen het beste? Kan ik aan beide regelingen meedoen? Daarover gaan we graag in gesprek.

Je kunt je nu vast opgeven voor de eerste bijeenkomst op 22 november om 19:30 uur in de proefboerderij SPNA (externe link), Hooge Zuidwal 1,  9853 TJ Munnekezijl. Geef je op via deze link:  Wat betekent het GLB voor u? (externe link)

Opmerking: de capaciteit van de locaties is niet overal onbeperkt dus, vol is vol.
Ze zien uit naar je komst!
Provincie Fryslân, Team Landbouw en Voedselproductie

Geef een reactie