Prognose levensverwachting 65-jarigen: 21,05 jaar in 2028

09-11-2022 BALK – De levensverwachting van 65-jarigen zal 21,05 jaar zijn in 2028, verwacht het CBS. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van de Bevolkingsprognose 2022–2070 die het CBS op 16 december publiceert.

De levensverwachting van 21,05 jaar in 2028 is in deze prognose hetzelfde als in de prognose van 2021. De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling, maar kent ook onzekerheden.

AOW gebruikt CBS-prognose
De prognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW, art. 7a). Volgens de Algemene Ouderdomswet wordt de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar. Ook voor 2025 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Aan de hand van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2028 stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de AOW-leeftijd voor 2028 vast.

Levensverwachting neemt toe, maar daalde in 2020 en 2021
De levensverwachting van 65-jarigen is tussen 1950 en 2019 toegenomen van 14,3 jaar naar 20,1 jaar. De coronapandemie leidde tot een daling naar 19,5 jaar in 2020. Ook in 2021 was de levensverwachting van 65-jarigen 19,5 jaar. In beide jaren overleden ongeveer 10 procent meer mensen dan verwacht. In 2028 zal volgens de huidige prognose de levensverwachting 1,0 jaar hoger zijn dan in 2019 en 1,6 jaar hoger dan in 2020 en 2021.

Daling naar verwachting tijdelijk
In 2020 en 2021 overleden er naar schatting 10 procent meer mensen dan verwacht als er geen coronapandemie was geweest. Ook in 2022 zijn er tot nu toe meer mensen overleden, 7 procent meer dan verwacht. Afhankelijk van de ontwikkeling in de rest van het jaar zal de levensverwachting ook in 2022 lager zijn dan wanneer er geen corona was geweest.

Toch zal de coronapandemie de al jaren stijgende lijn in de levensverwachting waarschijnlijk niet nadelig beïnvloeden. Na vorige perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau. Daarom is de nieuwste prognose van de levensverwachting voor 2028 ongeveer gelijk aan de prognose die vóór de coronapandemie gemaakt is.

Meest waarschijnlijke ontwikkeling
Voor het maken van de prognose van de levensverwachting maakt het CBS gebruik van een in de internationale wetenschappelijke wereld ontwikkeld model. In dat model wordt ervan uitgegaan dat op lange termijn de stabiele, dalende trend in de sterftekansen in West-Europa doorzet. Tijdelijke veranderingen in de Nederlandse trend hebben zo een minder groot verstorend effect op de toekomstverwachtingen dan wanneer het model alleen van de Nederlandse ontwikkelingen gebruik zou maken. Prognoses zijn echter onzeker. Om de onzekerheid rondom de prognose van de levensverwachting aan te geven, worden prognose-intervallen berekend. Deze geven een indruk van de verwachte nauwkeurigheid van de prognose.

De prognose van de levensverwachting is onderdeel van de jaarlijkse bevolkingsprognose van het CBS. Deze beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking. De Bevolkingsprognose 2022–2070 wordt op 16 december gepubliceerd.

Geef een reactie