Waar mag ik wel of niet vliegen met een drone?

03-02-2023 BALK – Je ziet ze steeds vaker vliegen. Is het niet boven een weiland dan is het wel bij evenementen. Drones worden in het dagelijks steeds vaker ingezet als hulpmiddel. Daarbij kun je denken bij toepassingen op agrarisch gebied, door het Wetterskip Fryslân of zelfs in de bouw. Maar hoe zit het eigenlijk met particulieren? Je mag op heel veel plaatsen vliegen maar op sommige plaatsen ook niet.

Waar je NIET mag vliegen met een drone
U mag met een drone niet vliegen boven onder andere militair terrein, overheidsgebouwen en evenementen. Daarnaast zijn er extra regels voor vluchten met een laag en gemiddeld risico.

Verboden gebieden voor alle luchtvaartuigen
Op een aantal plekken in Nederland mag met geen enkel luchtvaartuig worden gevlogen. Dit mag niet boven: 

 • overheidsgebouwen;
 • paleizen en gebouwen van het koninklijk huis;
 • militaire (oefen)terreinen;
 • evenementen of andere tijdelijk afgezette gebieden;
 • beschermde natuurgebieden boven de Waddenzee;
 • sommige Natura 2000-gebieden.

Verboden gebieden voor lichte drones (drones met een laag risico)
Er gelden speciale regels voor het vliegen met een drone met een laag risico. U mag met drones met een laag risico niet vliegen boven:

 • wegen met een snelheidslimiet van boven de 60 kilometer per uur;
 • spoorlijnen;
 • gebieden rond luchthavens;
 • helikopterplatforms bij ziekenhuizen;
 • hoogspanningskabels;
 • drinkwatergebieden;
 • grote zeehavens;
 • bedrijven met gevaarlijke stoffen
 • beveiligde terreinen;
 • laagvliegroutes en –gebieden. Hier zijn tot maximaal 30 meter boven de grond wel drones toegestaan die:
  • van de A1-categorie zijn en maximaal 250 gram wegen;
  • van de A2-categorie zijn en maximaal 2 kilogram wegen.

Verboden gebieden voor zwaardere drones (drones met een gemiddeld risico)
Er gelden speciale regels voor het vliegen met een drone met een gemiddeld risico. U mag met deze drones alleen vliegen als de dronepiloot een exploitatievergunning heeft. U kunt deze vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en transport (ILT). De ILT beoordeelt hierbij het risico van de vlucht. Dit kan gevolgen hebben voor de gebieden waar u met de drone mag vliegen. 

Overzichtskaarten verboden vliegzones
Op de vliegkaarten van GoDrone en Aeret Kaartviewer staan alle (verboden) vliegzones in Nederland. Let op: omdat de regels niet voor alle dronevluchten hetzelfde zijn, staan op deze kaarten niet alle vliegbeperkingen in 1 overzicht. Ook zijn de kaarten niet altijd up-to-date. Daarom is het belangrijk om de situatie ter plaatse goed in de gaten te houden. 

Dronevlucht stoppen als er gevaar dreigt
Als de dronevlucht eventueel voor gevaar zorgt, bent u als dronepiloot verplicht de vlucht te stoppen.

Geef een reactie