Voorlopige cijfers over de oogstraming van 2022 in de akkerbouw

29-10-2022 BALK – Het CBS heeft voorlopige cijfers over de oogstraming akkerbouw gepubliceerd. De bruto-opbrengst van zaai-uien is in 2022 naar verwachting 17,4% lager dan in 2021. Hiertoe behoort alles wat al geoogst is, of naar verwachting dit jaar nog geoogst gaat worden. De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen is naar verwachting 19,4% hoger dan vorig jaar en van suikerbieten wordt een 8,7% hogere oogst voorzien.

De verwachte landelijke hectare-opbrengsten kunnen regionaal sterk verschillen, en ook binnen de regio’s kunnen er grote verschillen tussen percelen zijn. De totale bruto-opbrengst van de gewassen kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen. De definitieve oogstraming van 2022 wordt in januari 2023 gepubliceerd en is gebaseerd op een enquête onder bijna 5.000 telers. Op basis van deze enquête wordt vastgesteld wat uiteindelijk de opbrengst per hectare is, en welk deel van de beteelde grond daadwerkelijk tot opbrengst heeft geleid.

In juni publiceerde het CBS cijfers over het beteelde areaal aardappelen, suikerbieten en zaai-uien. Hier worden nu de verwachte hectareopbrengsten van deze gewassen aan toegevoegd. Deze zijn door teeltadvies-experts geschat op basis van de laatst beschikbare informatie. Op basis van het beteelde areaal en de verwachte hectareopbrengsten maakt het CBS een schatting van de bruto-opbrengsten van deze drie gewassen.

De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen komt in 2022 naar verwachting uit op 3,9 miljoen ton. Het areaal consumptieaardappelen bedraagt dit jaar 76.600 hectare. De hectare-opbrengst is daarmee naar verwachting 51,3 ton. De oogst van suikerbieten wordt ingeschat op 7,1 miljoen ton.  Het areaal suikerbieten omvat 81.700 hectare en er wordt gerekend op een hectareopbrengst van gemiddeld 87,2 ton.

Volgens de voorlopige oogstraming bedraagt de bruto-opbrengst van zaai-uien in 2022 ongeveer 1,2 miljoen ton, waarvan 1 miljoen ton gele zaaiuien en 210.000 ton rode zaaiuien. In 2022 werd op 27.400 hectare zaai-uien geteeld. De opbrengst per hectare van zaai-uien wordt in 2022 geraamd op 44,2 ton. De verwachting voor de opbrengst van gele zaaiuien is dit jaar 44,5 ton per hectare en voor rode zaaiuien 42,9 ton per hectare.

Het areaal gele zaai-uien bedraagt 22.500 hectare en het areaal rode zaai-uien was 4.900 hectare. Naar verwachting worden er dit jaar 283.000 ton tweedejaars plantuien geoogst, van een teeltareaal van 5.800 hectare. De hectare-opbrengst van tweedejaars plantuien wordt op 48,9 ton geschat.

Geef een reactie