Voorlopige agenda raadsvergadering woensdag 21 december

11-12-2022 BALK – In het Petear van 7 december 2022 zijn drie voorstellen van de agenda niet behandeld. Dat zijn de onderwerpen: Nota levenscyclusbeheer Gemeentelijk Vastgoed DFM, Inkoop- en aanbestedingsbeleid DFM 2022 en Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Deze onderwerpen worden doorgeschoven naar een volgend Petear.

1 – 5D. Omgevingsvisie Voorstel

2 – Flexwonen Voorstel:

3 – Vaststellen Wmo-verordening 2023

4 – Pilot consulterend Petear over de Woonvisie De Fryske Marren Voorstel

Geef een reactie