Voedingsmiddelen waren in juni ruim 11% duurder dan in juni 2021

13-07-2022 JOURE – Consumenten betaalden in juni 2022 gemiddeld ruim 11% meer voor voedingsmiddelen dan een jaar geleden. Vlees en vis waren in juni ruim 15% duurder dan in juni 2021. Zuivelproducten stegen ruim 14% in prijs. De prijsstijging van voedingsmiddelen was hoger dan de algemene prijsstijging van goederen en diensten van 8,6%.

Een gemiddelde consument besteedt gemiddeld circa 11% van zijn uitgaven aan voeding, in totaal bijna 45 miljard euro in 2021. Hiervan gaat een kwart naar vlees en vis. Van alle voedingsmiddelen werd gemiddeld 23% aan groente en fruit uitgegeven. Een gemiddelde consument besteedt 21% aan brood en graanproducten. De uitgaven aan zuivel zijn goed voor 14% van de totale uitgaven aan voedingsmiddelen.

Een stijging van de consumentenprijzen voor voedingsmiddelen volgt vaak op een prijsstijging bij producenten. De prijzen bij de producenten van voedingsmiddelen lopen al een tijdje op en stegen in mei 2022 met bijna 23% ten opzichte van een jaar eerder. Producentenprijzen hangen sterk samen met die van voedsel op de wereldmarkt.

De ontwikkelingen van de producentenprijzen werken door in de prijzen die de consument betaalt. De lange productie- en distributieketen heeft echter een vertragend effect op deze doorwerking. Handels- en vervoersmarges zorgen er bovendien voor dat consumentenprijzen een minder extreem verloop hebben.

De prijsstijging van voedingsmiddelen in de Europese Unie in juni 2022 is nog niet bekend. In mei 2022 lag de prijsstijging in Nederland rond het gemiddelde van de Europese Unie. In België lag de prijsstijging iets lager dan in Nederland en in Duitsland stegen de prijzen wat sterker. Met name in de Oost-Europese landen was de stijging van de voedselprijzen hoger dan in Nederland.

Het niveau van de voedselprijzen lag in Nederland in 2021 iets lager dan in de Europese Unie. In zowel België als Duitsland lag het gemiddelde prijsniveau van voedsel hoger dan in Nederland. In veel Oost-Europese landen is voeding goedkoper dan in Nederland. Het algemene prijsniveau van alle consumptieve goederen en diensten in Nederland is wel hoger dan gemiddeld in de Europese Unie.

Geef een reactie