‘Vervuilende boeren moeten uitgekocht worden’

05-10-2022 BALK – Johan Remkes gaat niet geheel mee in de vraag van de agrariërs ten aanzien van de stikstof reductie. Volgens hem moeten er 500 tot 600 (1%) van de boerderijen die gezien worden als grote vervuilers opgekocht of beëindigd worden. Het langverwachte rapport werd vandaag openbaar gemaakt.

PAS melders (ondernemers die nog met oude, niet werken met een niet geheel volgens de regels verkregen vergunning) moeten voorrang krijgen bij een vergunning aanvraag. Dat gaat ook gelden voor bouwprojecten met voorrang.

Remkes heeft getracht om met zoveel mogelijk organisaties die betrokken zijn bij de stikstofproblematie te spreken. Doel van de gesprekken was om alle partijen nader tot elkaar te krijgen. Dit is echter maar gedeeltelijk gelukt. Volgens een eerder onderzoek zou de helft van de stikstofuitstoot voor 2030 moeten zijn verminderd. Het is (nog) niet duidelijk of en wanneer andere stikstof producerende bedrijven te maken krijgen met de plannen van de stikstof reductie van het kabinet.

Geef een reactie