Vervoer in Fryslân: aantal voertuigen neemt toe

11-05-2023 BALK – Welke vervoersmiddelen bezitten inwoners van Fryslân? Hoe ver moet iemand gemiddeld reizen naar een ziekenhuis, school of bibliotheek? Hoeveel huishoudens hebben nog geen snel internet? Dat brengen we in beeld in de monitor Bereikbaarheid. De monitor is geüpdatet met nieuwe cijfers over wegverkeer en voertuigbezit.

Aantal vervoersmiddelen neemt toe
Het aantal voertuigen dat inwoners in Fryslân bezitten is in 2022 opnieuw toegenomen. Het gemiddeld aantal auto’s (zowel particulier als bedrijfswagens), motorfietsen, brom- of snorfietsen en speed pedelecs per 1.000 inwoners is evenveel of meer dan het landelijk gemiddelde. Het aantal elektrische personenauto’s per 1.000 inwoners in Fryslân (13,4) blijft nog wel achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde (18,7). 

Een nieuwe toevoeging aan de monitor is het aantal deelauto’s per 1.000 inwoners. Landelijk ligt gemiddelde van aantal deelauto’s op 0,6 deelauto’s per 1.000 inwoners in 2021 en is er een stijgende trend zien. In de provincie fluctueert het gemiddelde aantal deelauto’s nog sterk en zijn er in 2021 0,2 deelauto’s per 1.000 inwoners.  

Afstand tot voorzieningen steeds groter
Het stijgende aantal vervoersmiddelen kan te maken hebben met het steeds groter worden van de afstanden tot voorzieningen in Fryslân over de jaren. In de provincie is de gemiddelde afstand tot voorzieningen groter dan het landelijke gemiddeld. Tegelijkertijd is het aantal voorzieningen binnen een bepaalde omtrek vaak lager.  

Hoe dunbevolkter de woonomgeving is, hoe minder voorzieningen er zijn en hoe groter de afstand tot die voorzieningen is. In Fryslân moeten inwoners bijvoorbeeld gemiddeld 12,7 km reizen naar een ziekenhuis, ten opzichte van 4,8 km landelijk. De langere afstand wordt overigens door veel inwoners van Fryslân niet als probleem ervaren, omdat zij gewend zijn met de auto grotere afstanden te overbruggen. Wel is het een probleem voor minder mobiele mensen. 

Geef een reactie