Verlies derogatie kost gemiddeld melkveebedrijf 30.000 euro per jaar

20-10-2022 BALK – Melkveehouders zien het voordeel van derogatie om extra mest te kunnen uitrijden in de komende drie jaar afgebouwd worden. Het kost een gemiddeld bedrijf circa 30.000 euro per jaar te staan, becijfert Alfa Accountants en Adviseurs. Op verzoek van de VLB maakte de vaksectie bedrijfskunde een aantal scenario’s: voor gemiddelde en bovengemiddelde bedrijven met een extensieve en intensieve bedrijfsvoering, uitgesplitst naar grondsoort.

De dierlijke mestgift moet geleidelijk worden verminderd van 230 kilo stikstof op zandgrond of 250 kilo op klei en veen naar 170 kilo per hectare in 2026. Voor een benadering van de extra kosten die dit per individueel bedrijf veroorzaakt heeft Alfa een groot aantal variabelen in het rekenmodel meegenomen. Zo is gerekend met mestafvoerkosten van 20 euro per m3 en met 10 euro per m3. Voor de kunstmestprijzen is gerekend met de huidige extreem hoge prijzen en daarnaast een scenario met het langjarig gemiddelde voor de kunstmestprijs als basis.

Het blijkt dat die impact vooral wordt bepaald door de intensiteit van het melkveebedrijf en de grondsoort. Of een bedrijf bij gelijke intensiteit groot of klein is, maakt per hectare of per kilogram melk niet veel uit. Bij alle typen bedrijven is de impact het kleinst bij de bedrijven op de oostelijk en zuidelijke zand- en lössgronden. Deze categorie bedrijven heeft het minste financieel nadeel vanwege de al lagere gebruiksnorm van 230 kilogram per hectare en de beperktere inzet van kunstmeststoffen.

  • Voor een gemiddeld extensief bedrijf  met 60 hectare en 2 grootvee-eenheden per hectare komt de impact neer op 25.000 tot 32.000 euro per jaar bij hoge mestafvoer- en kunstmestkosten, of 11.200 tot 13.600 euro bij langjarige gemiddelde kosten.
  • Voor een gemiddeld intensief bedrijf van 30 hecate met 4 grootvee-eenheden per hecater komt de impact neer op 21.700 tot  25.500 euro per jaar bij hoge afvoer- en kunstmestkosten, of 14.800 tot 15.900 euro bij langjarig gemiddelde kosten.
  • Voor een bovengemiddeld extensief bedrijf van 150 hectare met 2 grootvee-eenheden per hectare komt de impact neer op  62.500 tot 80.000 euro per jaar bij hoge afvoer- en kunstmestkosten, of  28.000 tot 34.000 euro bij langjarige gemiddelde kosten.
  • Voor een bovengemiddeld intensief bedrijf van 70 hectare met 4 grootvee-eenheden per hectare komt de impact neer op  50.700 tot 59.400 euro per jaar bij hoge afvoer- en kunstmestkosten, of 34.600 tot 37.100 euro bij langjarige gemiddelde  kosten.

Geef een reactie