Veel belangstelling voor startbijeenkomst Eigen Warmte Balk

30-10-2022 BALK – De startbijeenkomst van Eigen Warmte Balk werd afgelopen week goed bezocht. In De Treemter kwamen bijna tweehonderd mensen samen. Tijdens de avond vertelden meerdere sprekers hoe het dorp de komende jaren van het aardgas af kan. Ook op het waarom, bijdragen aan het klimaat en onafhankelijk worden van aardgas, werd verder ingegaan.

In een goede en betrokken sfeer hadden bewoners van Balk vele vragen over het warmtenet en de mogelijkheden rond de inzet van individuele warmtepompen. Een groot aantal van deze vragen werd direct beantwoord, maar de belangrijkste nog niet worden beantwoord: wat kost het om aan te sluiten op het warmtenet? Daarvoor is namelijk meer onderzoek nodig. Waar het tijdens de startbijeenkomst vooral omging, is of inwoners van Balk in principe willen meedoen en die animo bleek er zeker.

Haalbaar maken voor iedereen
Onder anderen projectleider Goffe Venema en Arne Wijnia en Léon de Jager van IF Technology legden het publiek uit wat de stand van zaken is rond het warmtenet. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek werden gedeeld en er werd meer verteld over het vervolgonderzoek dat nu plaatsvindt om alles verder uit te werken. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dit direct gecommuniceerd. “Onze doelstelling is in elk geval om het voor iedereen haalbaar te maken om van het aardgas af te komen”, aldus Goffe.

Ambassadeur Gerrit Hiemstra
Gastspreker tijdens de startbijeenkomst was inwoner en nationale weerman Gerrit Hiemstra. Hij is ambassadeur van Eigen Warmte Balk. “Dat ben ik om meerdere redenen”, zo legde hij uit. “De klimaatverandering is echt het belangrijkste waarom wij Eigen Warmte Balk moeten realiseren. We moeten zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af.” Volgens Gerrit is dat heel goed mogelijk, want er zijn al vele alternatieven die in de praktijk werken.

Ervaringen vanuit Garyp
Jacob Miedema, projectleider bij Aardgasvrij Garyp, deelde zijn ervaringen rondom het ondersteunen van woningeigenaren bij het inzetten van individuele warmtepompen, veranderingen in de woning en terugverdientijden. Goffe gaf aan dat met het bekijken van de mogelijkheden rond warmtepompen nu al wordt begonnen.

Belangstelling voor warmtenet
Voor het warmtenet wordt een ander spoor gevolgd: de planning is nu dat in 2026 de schep de grond in gaat. Goffe: “Het is alleen wel van belang dat er voldoende woningeigenaren en huurders willen meewerken. Om het warmtenet te kunnen realiseren moet 80 procent meedoen, anders is het niet rendabel.” Om die reden werd tijdens de presentatie ook al gevraagd om je belangstelling voor het warmtenet kenbaar te maken. “Dat kan op elk moment ook via info@eigenwarmtebalk.frl”, aldus Goffe. “Je zit nergens aan vast. Pas op het moment dat we de prijs weten, maak je een definitieve keuze. Maar voor het project is het wel belangrijk om nu al te weten wie mee wil doen.”

Uitkomsten van de startbijeenkomst
De inbreng van alle aanwezigen bij de startbijeenkomst wordt door Eigen Warmte Balk gebruikt bij het vervolg van het project. De veelgestelde vragen worden op de website verder uitgewerkt. Degenen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld, worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in november. “Aanmelden voor die vrijwilligersbijeenkomst kan nog altijd”, aldus Goffe. “Graag zelfs!”

Over Eigen Warmte Balk
Eigen Warmte Balk is sinds 2020 actief en begon onder de projectnaam ‘Warmtenet Balk’. Het project is een initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij ondertekenden met elkaar een intentieverklaring waarin ze de ambitie vastlegden om tot een aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening te komen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat een groot deel van Balk op een warmtenet kan aansluiten. Voor de wijken aan de randen van Balk lijkt de inzet van warmtepompen een betere optie. Daarom is in juli 2022 de naam veranderd in ‘Eigen Warmte Balk’ en wordt er vervolgonderzoek gedaan.

Geef een reactie