Utrikking kultuerpriis De Fryske Marren 2021-2022

17-02-2023 BALK – Op tiisdei 21 febrewaris rikt wethâlder Chris van Hes út namme fan de sjuery de Fryske Kultuerpriis 2021-2022 út. De útrikking fynt dit jier plak yn it riedshûs fan Balk, Dubbelstraat 2, Balk. Jo binne fan herte útnûge om hjirby oanwêzich te wêzen.

Werom dizze priis
Oan de hân fan alle nominaasjes kiest de sjuery in winner. De sjuery bestiet dit jier út Douwkje Douwema, Meindert Tjerkstra en wethâlder Chris van Hes.

Juery
Oan de hân fan alle nominaasjes kiest de sjuery in winner. De sjuery bestiet dit jier út Douwkje Douwema, Meindert Tjerkstra en wethâlder Chris van Hes.

Priis
De priis bestiet út in bedrach fan € 750. Nij is dat wy de priis fertoan útrikke op de ynternasjonale ‘dei fan de memmetaal’, op 21 febrewaris 2023. De lêste kear wûn Stoffel Zandstra fan De Lemmer. Wa’t no wint wurdt pas by de útrikking bekind makke.

Koartsein:

  • Utrikking Fryske Kultuerpriis 2021-2022
  • Tiisdei 21 febewaris, 16.00 oere
  • Riedshûs Balk (Dubbelstraat 2)

Geef een reactie