Uitstoot stikstof moet in Friesland met 20% omlaag

06-06-2022 BALK – Om de natuur de kans te geven zicht te herstellen, moet in sommige gebieden met veel intensieve landbouw zoals in de Provincie Friesland en Groningen met 20% omlaag. Dat is relatief weinig ten aanzien van andere gebieden zoals de Peel in Noord-Brabant en Limburg en de Gelderse Vallei. Daar moet de uitstoot met 70% tot 80% omlaag. De cijfers staan in de regiostrategie van het ministerie van LNV, die minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof naar verwachting op vrijdag 10 juni naar buiten zal brengen.

Het stikstofbeleid heeft een hoge prioriteit gekregen sinds de Raad van State in 2019 in het tot dan gebruikte Programma Aanpak Stikstof als strijdig met de Europese regelgeving beoordeelde. Sindsdien eisen rechters aantoonbare verbetering van de natuur voordat de overheid nieuwe vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming kan verstrekken.

Voor de oplossing van het stikstofprobleem en de herinrichting van het platteland reserveert het kabinet tot en met 2035 in totaal 25 miljard euro, waarvan 7,4 miljard euro is bestemd voor het uitkopen van veehouderijbedrijven. Over acht jaar moet in 74% van de kwetsbare Natura 2000-gebieden de neerslag van stikstof onder de kritische depositiewaarde liggen.

Het kabinet vraagt de provincies om samen met boeren, natuurbeheerders en waterschappen per gebied plannen maken voor natuurherstel, minder stikstofuitstoot en een betere waterkwaliteit. Die plannen moeten uiterlijk 1 juli 2023 zijn vastgesteld.

Geef een reactie