Uitnodiging leden vergadering Burgerpartij De Fryske Marren

08-05-2023 JOURE – Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de burgerpartij de Fryske Marren. De ledenvergadering zal worden gehouden in ‘De Stuit’ in Joure op 11 mei aanstaande om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering zullen wij de volgende agenda hanteren, en een wijziging in het bestuur bekendmaken. Mocht u interesse hebben voor de functie kascommissie of voorzitter vernemen wij dit graag van u via info@burgerpartij-dfm.nl

Agenda:
– Opening vergadering.
– Vaststellen agenda, meldingen en aanvullende punten.
– Financieel jaarverslag penningmeester
– Bevindingen kascommissie boekjaar 2022
– Vaststellen nieuw kascommissielid 2023
– Bekendmaking voornemend aftreden voorzitter
– Vaststellen huishoudelijk regelement
– Vaststellen regeling giften
– Vaststellen privacy verklaring
– Inbreng Gerard ten Boom
– Introduceren denktank binnen BPDFM
– Rondvraag
– Afsluiting

Geef een reactie