Tegemoetkomingen in faunaschade in 2023 gestegen naar 55 miljoen

07-06-2024 BALK – Provincies keerden in 2023 voor ruim 55 miljoen euro uit aan tegemoetkomingen in faunaschade. Dat is 23% meer dan in 2022. Het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen steeg van bijna 7700 naar circa 8500. BIJ12 keert de tegemoetkomingen in faunaschade uit namens de provincies en publiceert nu de cijfers over 2023 op basis van de beschikbare gegevens op 13 maart 2024. Het schadejaar loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023. 

De meeste schade werd veroorzaakt door ganzen aan grasland. De uitgekeerde schade was het grootst in de provincies Friesland en Noord-Holland. De stijging van faunaschade ten opzichte van 2022 is onder andere te verklaren doordat een aantal provincies geen gebruik meer kan maken van de landelijke vrijstelling op bepaalde diersoorten. Daarnaast zijn de grasprijzen gestegen en zijn er meer aanvragen ingediend.

Sinds 2023 kunnen grondgebruikers in de provincies Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland voor meer diersoorten tegemoetkomingen in faunaschade aanvragen. In deze provincies is het niet meer mogelijk om onder andere de kauw, zwarte kraai en houtduif te bestrijden. Daarom worden in deze provincies tegemoetkomingen uitbetaald voor schade veroorzaakt door deze diersoorten. Vooral de houtduif heeft in 2023 flinke schade veroorzaakt bij verschillende groenteteelten.

De stijging in faunaschade wordt ook deels veroorzaakt door de hogere prijs van voorjaarsgras. De droge stofprijs van voorjaarsgras per kilo steeg met 10%  in 2023. Verder steeg het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen met circa 10%. Grondgebruikers dienen vaker meerdere aanvragen per jaar in voor tegemoetkomingen in faunaschade.

Ook zijn er het afgelopen jaar meer wolvenaanvallen geweest op landbouwhuisdieren, zoals schapen. In 2023 bedroeg de totale tegemoetkoming in wolvenschade 353.292 euro. In 2022 was dat 296.932 euro. De wolf bracht afgelopen jaar de meeste schade toe in de provincies Drenthe, Friesland en Gelderland.