Provinciale werkgelegenheidsenquête 2024

07-06-2024 BALK – Jaarlijks verzamelt de provincie werkgelegenheidsinformatie. Hiervoor wordt een groot deel van de bedrijven en instellingen in Fryslân aangeschreven. De uitnodiging hiervoor is deels schriftelijk en deels per mail. 

De provincie heeft Ipsos I&O gevraagd de uitzet van de vragenlijsten te verzorgen. Het provinciale werkgelegenheidsregister maakt samen met de andere provincies onderdeel uit van het landelijke LISA register. 

Bekijk de Nederlandstalige aanbiedingsbrief en/of de Friestalige aanbiedingsbrief. Actuele werkgelegenheidsinformatie vindt u in de Staat van Fryslân. De ingang tot een breed palet aan beleidsinformatie. Hier vindt u overzichtelijke dashboards, informatieve kaarten, factsheets, onderzoeken of monitoringsrapportages. 

Documenten
brief_werkgelegenheidsenquete_2024.pdf(PDF, 246,9 KB)
brief_wurkgelegenheidsenquete_2024_frysk.pdf(PDF, 218,3 KB)