Subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn Ferbining’ nog enkele dagen open

13-02-2023 BALK – Op maandag 16 januari 2023 is de subsidieregeling Mienskip en Bedriuw yn Ferbining opengesteld door de Provincie Fryslân. Deze is nog open tot aanstaande vrijdag 17 februari 2023. Er is op dit moment nog ruimte voor het aanvragen van 5000 euro.

Met wisselend succes zijn er tot nu toe een twintigtal aanvragen binnengekomen bij de Provincie. Per regio: Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Friese Waddeneilanden, is er nog ruimte voor enkele aanvragen. Deze week is de laatste kans om een projectplan in te dienen bij de Provincie voor deze eenmalige regeling. Dit kan via de post of op het provinciehuis Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden.

De regeling in het kort
Mienskip en Bedriuw yn Ferbining ondersteunt initiatieven die samen met minimaal twee lokale ondernemers een vijftal activiteiten organiseren in en voor haar omgeving. Per goedgekeurd initiatief wordt 5000 euro uitgekeerd om te besteden aan de activiteiten in het plan. De regeling is opgesteld vanuit de intentie om structurele verbindingen te laten ontstaan tussen verscheidene organisaties in de dorpen en buurten in Fryslân. Lokale ondernemers en stichtingen en verenigingen zijn de basis voor een leefbare kern en door middel van activiteiten moet hier ook ruchtbaarheid aan worden gegeven. Men kan dan zien wat lokale organisaties voor hen en voor hun omgeving kan betekenen.

Hoe en waar?
Via het aanvraagformulier op de website kan de subsidie worden aangevraagd. Hier is ook meer informatie te vinden over de regeling, onder andere over de voorwaarden en documenten. Daarnaast staan er ook handige voorbeelden op die helpen bij de aanvraag.

Meer informatie is te vinden op: www.fryslan.frl/mienskipenbedriuwynferbining. Voor vragen kan gebeld worden naar het algemeen nummer 058 292 59 25. Ook kan er contact opgenomen worden met de Provincie via de mail: provincie@fryslan.frl

Geef een reactie