Studie naar gezondheidseffecten blootstelling bestrijdingsmiddelen start komend najaar

17-04-2023 BALK – Minister Adema van LNV heeft het RIVM opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk een langetermijnstudie te starten naar mogelijke gezondheidseffecten van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van agrariërs en omwonenden. Met het RIVM is afgesproken dat uiterlijk 1 juli het plan van aanpak voor het onderzoek wordt opgeleverd, zodat het onderzoek in het derde kwartaal van 2023 kan starten. De inschatting is dat voor de uitvoering van de gehele studie 7 jaar nodig is. 

De doorlooptijd voor het gehele onderzoek zal duidelijk worden als het plan van aanpak klaar is. De reden is dat er een bepaalde volgtijdelijkheid is in het onderzoek, omdat de resultaten uit eerdere onderzoeken nodig zijn voor het volgende onderzoek. Adema geeft het RIVM opdracht frequent tussenrapportages over de voortgang en resultaten van het onderzoek op te leveren.

Geef een reactie