Stikstofuitstoot moet fors omlaag

11-06-2022 BALK – Het kabinet maakte gsiter bekend dat in Natura 2000-gebieden de uitstoot met 95 procent gereduceerd moet worden. In de directe omgeving moet deze met 70 procent omlaag. Veenweide gebieden moeten een reductie van 47 procent behalen.

De Provincie moet nu voor 1 juli 2023 met plannen komen over hoe zij deze doelen gaan behalen. De Provincie staat vrij om met plannen te komen over hoe ze de doelen willen gaan bereiken. Het doel is om in Nederland de stikstofuitstoot met de helft te verminderen.

Sommige agrariërs moeten als gevolg van de plannen stoppen met hun bedrijf. Wel lijkt er een regeling te komen waarbij er een versnelling zal moeten komen van de omslag naar de groenere kringlooplandbouw. Daarbij zullen er meer subsidie regelingen komen. Boerenbedrijven die meer ruimte willen voor hun vee willen innoveren krijgen meer steun. Boeren die met hun bedrijf willen stoppen krijgen hulp.

Het kabinet wil boerenbedrijven steunen die . Ook komt er mogelijk hulp voor boeren die volledig nieuwe producten of diensten willen aanbieden.

Geef een reactie