Stikstof en fosfaat in dierlijke mest in 2022 lager dan nieuwe plafond

15-02-2023 BALK – De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 465 miljoen kilogram in 2022. Dat is 1,2% minder dan een jaar eerder en 4,9% onder het nieuwe stikstofplafond dat de Europese Commissie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 148 miljoen kilogram. Dat is gelijk aan een jaar eerder en 1,7% onder het nieuwe fosfaatplafond. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

In 2022 bleef de stikstofuitscheiding in de mest van koeien, varkens, kippen en ander vee 24 miljoen kilogram onder het vastgestelde stikstofplafond van 489,4 miljoen kilogram. Ook in 2021 lag de stikstofuitscheiding al onder het nieuwe productieplafond dat de Europese Commissie eind september vorig jaar vaststelde. 

Sinds 2017 is de stikstofuitscheiding van de veestapel afgenomen met 47 miljoen kilogram en de fosfaatuitscheiding met 21 miljoen kilogram. De grootste bijdrage hieraan werd geleverd door de melkveehouderij, vooral door het houden van minder koeien en jongvee. Melkkoeien en het bijbehorende jongvee scheidden vorig jaar 270 miljoen kilogram stikstof uit, 1,2% minder dan in 2021.

De fosfaatuitscheiding bleef in 2022 gelijk ten opzichte van een jaar eerder, maar wel onder het nieuwe productieplafond van 150,7 miljoen kilogram. De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 75 miljoen kilogram, 1,7% meer dan in 2021. Dat de melkveehouderij minder stikstof maar meer fosfaat produceert, hangt vooral samen met de samenstelling van het ruwvoer.

De stikstofuitscheiding van de varkenssector daalde in 2022 met 1,7% naar 87 miljoen kilogram. De fosfaatuitscheiding nam tegelijkertijd af met 1,8% kilogram tot 34 miljoen kilogram. In de pluimveesector daalde de stikstofuitscheiding met 1,4% en de fosfaatuitscheiding nam met 1,7% af. De stikstof- en fosfaatuitscheiding van varkens en pluimvee hangt vooral samen met de afname van het aantal dieren.

De mestproductie van het overige vee zoals paarden, pony’s, schapen en geiten bleef in 2022 nagenoeg onveranderd op 22 miljoen kilogram stikstof en 7 miljoen kilogram fosfaat.

Geef een reactie