Stichtingen vechten procedure bij Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden aan

09-01-2023 BALK – Stichting Stikstofclaim en stichting NewMob hebben op 7 januari bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de procedure die de Nederlandse overheid voert bij het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden. Op dit moment is het mogelijk om een zienswijze in te dienen over dit besluit, maar de daarin door te voeren veranderingen in te beschemen habitats in Natura 2000-gebieden blijken al in 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Destijds is er geen mogelijkheid tot inspraak geboden. De stichtingen stellen dat daarmee in strijd met het Verdrag van Aarhus is gehandeld.

De stichtingen menen dat de Nederlandse overheid ook niet handelt conform Europese regels waarin is bepaald dat voor aanwijzing van kwetsbare habitats in Natura 2000-gebieden de lidstaten de best beschikbare informatie moeten laten registreren bij de Europese Commissie. Dit mag volgens hen niet worden geregeld via een officiële aanwijzingsprocedure.

Stichting Stikstofclaim en stichting NewMob vinden dat het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden door de regering wordt gebruikt om de doelstellingen in het natuurbeschermingsbeleid fors aan te scherpen. Dat resulteert volgens de organisaties in schade voor de agrarische sector en andere sectoren binnen de Nederlandse economie.

Geef een reactie