Stichting Westermeer keert €185.313,- aan subsidie uit

06-03-2023 JOURE – Tijdens de bestuursvergadering van Stichting Westermeer op woensdag 22 februari is besloten om de onderstaande subsidie aanvragen te honoreren.

A. Buurtvereniging Westermeer
In januari 2023 is via de mail, conform het advies, besloten om € 1.000,00 beschikbaar te stellen (ter kennisgeving).

B. Stichting Doarpshûs De Buorkerij te Terherne
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 11.508,00 beschikbaar te stellen.

C Stichting Nationale Herdenking Joure
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 6.000,00 beschikbaar te stellen.

D. Doopsgezinde Gemeente Joure
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 12.000,00 beschikbaar te stellen.

E. Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 1.700,00 beschikbaar te stellen.

F. Stichting Cultureel Scharsterbrug
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 11.600,00 beschikbaar te stellen.

G. Stichting FCONH
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 7.400,00 beschikbaar te stellen.

H. Stichting M.F.C. Terkaple-Eagmaryp
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 15.000,00 beschikbaar te stellen.

I. Stichting Nationaal Openbaar Vervoermuseum
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 14.000,00 beschikbaar te stellen.

J. Boerderijenstichting Fryslân
Er wordt besloten om een bijdrage van € 2.000,00 beschikbaar te stellen.

K. Biljartvereniging Haskerhorne
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 350,00 beschikbaar te stellen.

L.  Popkoor JourSound
Conform het advies wordt besloten een bijdrage van € 450,00 beschikbaar te stellen.

M. De Sleattemer Kaaien
Er was nog een nagekomen subsidie-aanvraag binnengekomen.

De Sleattemer Kaaien (dameskoor) uit Sloten heeft een subsidie-aanvraag ingediend voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van een concert ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan. Aangezien deze vereniging buiten het werkgebied (binnen de voormalige gemeente Skarsterlan of Terherne) van de stichting Westermeer valt is besloten om deze aanvraag af te wijzen.

In totaal is er in de eerste bestuursvergadering van 2023 voor € 83.008,00 aan subsidies verleend. De begroting van 2023 geeft aan dat er €185.313,00 voor subsidies beschikbaar is. Bovendien is er in de begroting nog een “reservepot” opgenomen van ongeveer € 360.000,00.

Geef een reactie