Steeds minder mantelzorgers beschikbaar in Fryslân

19-12-2022 BALK – Eén op de acht (12%) inwoners van Fryslân van 18 jaar of ouder verleent mantelzorg: langdurige en onbetaalde zorg voor een naaste met gezondheidsproblemen, ziekte of beperking. Het zijn vooral 50-74-jarigen die deze zorg verlenen. Ze geven zorg aan hun partner, ouders of anderen met wie ze een persoonlijke band hebben.  

Minder mantelzorgers in de nabije toekomst
Fryslân heeft te maken met vergrijzing: het aandeel (oudere) ouderen neemt toe tot een piek rond 2040. De omvangrijke babyboomgeneratie bereikt vanaf 2025 de leeftijd van 80-plus. Als gevolg daarvan wordt een toenemende zorgvraag en -afhankelijkheid verwacht. Omdat mensen langer thuis blijven wonen, en er steeds meer professionele zorg verschuift naar informele zorg, neemt de rol van mantelzorgers en vrijwilligers toe.   

Mantelzorg wordt in Fryslân vooral door 50-74-jarigen verleend. De verhouding tussen de aantallen 85-plussers en 50-74-jarigen (de zogenaamde Oldest Old Support Ratio) vraagt daarom om serieuze aandacht. Stonden in 1975 in Fryslân gemiddeld 22 mantelzorgers klaar voor een 85-plusser, nu zijn dat er 14 en in 2040 slechts 6.

OOSR (verhouding 85+ t.o.v. 50-74-jarigen) in Fryslân en Nederland (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2018, bewerking FSP)

Mantelzorg: praktijk en cijfers
Mantelzorg is essentieel om het voor ouderen mogelijk te maken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. In het rapport ‘Thuiswonende senioren’ (2020) wordt integraal naar het onderwerp gekeken, onder andere vanuit mantelzorg. Het overheidsbeleid zet al jaren in op ondersteuning van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.  

Het FSP maakte enkele jaren geleden portretten (onder pseudoniem) van mantelzorgers. Juist vanwege de persoonlijke band herkennen mantelzorgers soms niet dat zij mantelzorger zijn, vooral als zij samenleven met de verzorgde. Je zórgt toch voor je dierbaren, is hun argument. Deze portretten, met mooie en moeilijke momenten en tips, zijn met het huidige overheidsbeleid van Langer Thuis actueler dan ooit.

Geef een reactie