Boeren zien meer bedreigingen dan kansen

19-12-2022 BALK – De stemming onder boeren over de toekomst van hun bedrijf is gemiddeld genomen negatief. In alle sectoren hebben boeren meer zorgen over de toekomst dan dat ze kansen zien. Dat blijkt ook uit een online peiling waar aan deelgenomen werd door 935 boeren.

Van de ondervraagde boeren maakt 79% zich zorgen over het stikstofbeleid van de overheid. Zorgen zijn er ook over de strenger wordende regelgeving en de sterk stijgende kosten. Dat laatste wordt met name door akkerbouwers als een punt van zorg bestempeld.

Boeren geven in het onderzoek aan minder maatschappelijke druk te voelen. De indruk bestaat dat de landbouw er steeds beter in slaagt om in de media aan burgers duidelijk te maken dat de sector graag wil bieden wat de maatschappij vraagt, zolang er maar economisch perspectief voor wordt geboden. 

De ondervraagden geven ook aan dat ze nog steeds veel plezier hebben in hun vak. Gemiddeld genomen is de score op dit punt gelijk gebleven ten opzichte van een vergelijkbare peiling eind 2021. Akkerbouwers ervaren zelfs iets meer plezier in werk. Alleen varkenshouders is het plezier vergeleken met de vorige peiling wat afgenomen.

Geef een reactie