Sectorvertegenwoordigers maken zich zorgen over invoering rVDM

14-11-2022 BAL:K – Alle mest die getransporteerd wordt, moet vanaf 1 januari digitaal geregistreerd zijn. Het ministerie zegt dat de systemen klaar zijn voor invoering van de rVDM, met uitzondering van internationale transporten. Voor export en import van dierlijke mest zal de methode naar verwachting in juni 2023 ingevoerd worden. Sectorvertegenwoordigers maken zich echter zorgen over de invoering. Volgens hen is het systeem nog niet klaar voor grootschalig gebruik.

Mesttransporten moeten vanaf 1 januari 2023 vooraf digitaal worden aangemeld in het computersysteem van de overheid. Daarbij worden data vastgelegd van de leverancier, afnemer, vervoerder, mestsoort, laad- en losadres en het gebruiktevervoermiddel. De leverancier en de afnemer moeten zelf digitaal de bevestigingsmelding doen van het transport, via een app op de telefoon of de computer. De mesttransporteur kan hiervoor niet meer gemachtigd worden. Als er meerdere vrachten via maatwerktransport naar dezelfde bestemming gaan, kan een verzamel-rVDM worden gebruikt.

Cumela Nederland en LTO Nederland maken zich zorgen over de invoering van het nieuwe systeem. Voor de introductie moeten alle veehouders, akkerbouwers en mesthandelaren een account aanmaken in e-Cert van de NVWA. Dat moeten boeren in veel gevallen nog doen. Inloggen gebeurt met eHerkenning. Veel betrokkenen zijn nog niet op de hoogte van de nieuwe methode van melden en moeten er nog mee leren werken. De organisaties pleiten pleit voor een praktische overgangstermijn van het huidige stelsel naar het nieuwe rVDM.

Mestvervoerders zullen niet met het systeem van e-CertNL werken, maar met hun eigen bedrijfsmanagementsysteem. Leveranciers van bedrijfsmanagementsystemen van de mestvervoerders testen momenteel hun eigen rVDM-software en de uitwisseling met e-Cert met hun gebruikers. De software voor de vervoerders moet soms nog gebruiksvriendelijker gemaakt worden en in een aantal gevallen nog gekoppeld worden aan de planning. Deze software moet er ook voor zorgen dat het mesttransport door kan gaan, ook als er even geen internetverbinding is.

Geef een reactie