Samenwerken aan een toekomstbestendig Empatec

30-06-2022 JOURE – Het nieuwe college presenteert aan de raad de laatste stand van zaken rondom werkleerbedrijf Empatec. Dit is een vervolg op de uitkomsten van het raadsonderzoek in 2021. De belangrijkste boodschap: met de samenwerkende gemeenten en de regio een vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling opzetten voor een toekomstbestendig werkleerbedrijf. Gemeente Súdwest-Fryslân informeert de raad over het opnieuw opzoeken van de regionale samenwerking.

Raad en college wilden meer transparantie, sturing en controle. De raadsenquête heeft dat helder naar voren gebracht. Deze aanbevelingen zijn door het college verder verkend. Wethouder Marianne Poelman: “Samen met de drie andere gemeenten willen we de samenwerking een nieuwe kans geven. We denken hierbij aan een vernieuwde GR Fryslân-West met een betere governance structuur en meer transparantie. In gezamenlijkheid gaan we wat ons betreft voor een zonnig toekomstperspectief met baangarantie voor de werknemers.”

Om te komen tot een samenwerking waarin deze aanbevelingen geborgd zijn, zijn enkele scenario’s in kaart gebracht, variërend van uittreden tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling. Deze scenario’s hebben verschillende juridische en financiële consequenties. Het opheffen van de NV Empatec of GR is juridisch gezien eigenstandig niet mogelijk. Daarnaast zullen er forse uittredingskosten volgen. Het college streeft daarom naar een bestendige toekomststrategie, onder andere door het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling.

Ter versterking van de sturing op Empatec wordt momenteel gewerkt aan dienstverlenings-overeenkomsten per jaar tussen gemeente SWF en Empatec. Hierin wordt vastgelegd welke diensten worden afgenomen en wat de beoogde resultaten zijn. Met de genoemde veranderingen kan verder worden gewerkt aan een succesvolle samenwerking met Empatec en de drie andere gemeenten: Waadhoeke, Harlingen en De Fryske Marren.

Geef een reactie