Ruim 3000 woningen met Friese plus verduurzaamd

01-08-2022 BALK – De Friese subsidie Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân, ofwel de Friese plus, blijkt een groot succes onder Friese woningeigenaren. Er is in totaal 3,2 miljoen euro -budget vanuit het Fries Aanvalsplan Energiebesparing- aan Friese aanvragers toegekend. Hiermee zijn, sinds de start in 2020, ruim 3000 huizen verduurzaamd. 

De Friese plus is een extra 10% subsidie op de Friese aanvragen voor de Rijksregeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), dan wel de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Door het hoge aantal aanvragen is het subsidieplafond al voor het eind van de looptijd van de regeling bereikt. 

Boppeslach
Energiegedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het succes van de subsidieregeling, maar betreurt dat een deel van de Friese aanvragers hier geen gebruik van heeft kunnen maken. “Der binne mear as 3000 Fryske huzen mei it subsydzje duorsumer makke, in boppeslach. Mar as minsken troch it sukses jild misrinne, is dat tige spitich. Wy komme inkoarten  mei it Frysk Oanfalsplan Isolaasje en hoopje dêrmei de Fryske ferduorsuming wer in nije stimulâns te jaan,” aldus de gedeputeerde.

Verhoging
De Friese plus regeling startte in 2020 en had als doel om Friese woningeigenaren een extra stimulans te geven om met isolatie aan de slag te gaan. In maart 2022 verhoogde het College van GS het subsidiebedrag al eens met 250.000 euro vanwege het grote succes.

Goed om te weten
De Rijksregeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), dan wel de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) blijven doorlopen. Ook staan vanuit het Rijk en provincie Fryslân er een aantal nieuwe verduurzamingscampagnes op stapel. 

Geef een reactie