Rijk trekt 284 miljoen euro uit voor 14 nieuwe Regio Deals

20-02-2023 BALK – Het kabinet heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor 284,2 miljoen euro beschikbaar is. In de Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. De 14 geselecteerde voorstellen worden de komende periode uitgewerkt. Dat gebeurt in overleg met overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

De geselecteerde voorstellen voor Regio Deals met de beschikbare rijksbijdrage:

 • Noordwest-Friesland: 20 miljoen euro
 • De Waddeneilanden: 15,5 miljoen euro
 • Zuid- en Oost-Drenthe: 30 miljoen euro
 • Arnhem-Nijmegen: 15 miljoen euro
 • Twente:  25 miljoen euro
 • Parkstad Limburg: 25 miljoen euro
 • Midden-Brabant: 12,5 miljoen euro
 • Zuid-Limburg: 20 miljoen euro
 • ZaanIJ: 20 miljoen euro
 • Metropoolregio-Oost / Flevoland-West: 18,2 miljoen euro
 • Mainstage (Amsterdam):  5 miljoen euro
 • North Sea Port District: 30 miljoen euro
 • Rotterdam-Zuid: 30 miljoen euro
 • Den Haag Zuidwest: 18 miljoen euro

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar  d opgave, de aanpak, de financiën en de organisatie. Daarbij keek het kabinet ook naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio. 

Dit is de vierde ronde Regio Deals; in drie eerdere ronden zijn in totaal al 30 Regio Deals van start gegaan. In de vierde ronde zijn 23 voorstellen ingediend, waarvan 14 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later zullen nog een vijfde en zesde ronde volgen, naar verwachting in respectievelijk 2023 en in 2024. Voorstellen die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een Regio Deal, kunnen in die rondes weer meedingen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal  900 miljoen beschikbaar.

Geef een reactie