Resultaat HZPC weer op niveau

10-10-2022 JOURE – Afgelopen week heeft de Raad van Commissarissen van HZPC Holding B.V. de jaarrekening over het boekjaar 2021/2022 besproken. Op dezelfde dag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening ook behandeld. De omzet van HZPC was € 350 miljoen, tegenover €312 miljoen het jaar ervoor. In 2021/2022 verkocht HZPC direct of via licentienemers bijna 900.000 ton pootaardappelen. 

Het resultaat kwam in 2021/2022 uit op € 7 miljoen euro. In 2020/2021 was het resultaat nog € 1,4 miljoen. Het resultaat van beide jaren is exclusief de kosten van het Connecting Growers programma. Het programma kostte dit jaar € 1,5 miljoen. De Raad van Commissarissen stelde € 4,7 miljoen beschikbaar voor dividenduitkering. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kon het dividend vaststellen op € 6 per certificaat, tegenover € 1 in het jaar ervoor.

Boekjaar 2020/2021 was bijzonder lastig door de coronacrisis en de nasleep van de Libanoncrisis. HZPC was genoodzaakt om te reorganiseren, waardoor de kosten vanaf boekjaar 2021/2022 minder hard zijn gestegen. Daarnaast is de verbetering van het winstcijfer het resultaat van betere marktomstandigheden waardoor de afzet toenam. Tegelijkertijd zijn na de start van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op 24 februari de netto verkopen op nagenoeg nul uitgekomen. Meestal weet HZPC na februari nog een aantal procent te verkopen. De oorlog zorgde voor toenemende onzekerheid bij consumptieaardappeltelers en tegelijkertijd stegen de prijzen van verschillende graanproducten. Dat heeft zijn weerslag gehad op het resultaat van HZPC.

“Wat we hebben geleerd van de afgelopen jaren, is dat HZPC een enorme veerkrachtige onderneming is. De wereld is onvoorspelbaarder geworden. En toch weten we ons in onzekere tijden goed staande te houden. Ik ben dan ook voorzichtig positief over het komende boekjaar met meer omzet en een vergelijkbaar winstniveau. We hebben te maken met hoge inflatie en energiekosten, waardoor telers en aardappelverwerkers andere keuzes maken dan we gewend zijn. De oorlog in Oekraïne is nog niet gestopt. Het effect daarvan op de aardappelmarkt laat zich moeilijk voorspellen. Er is onzekerheid. Maar een ding staat vast: de vraag naar voldoende voedsel blijft. We voorzien een flinke groei in landen buiten Europa, zoals India, China, Afrika en Amerika. De afgelopen jaren zetten we belangrijke stappen in de ontwikkeling van nieuwe rassen en investeerden we in marktontwikkeling. Dat gaat het komende jaar zijn vruchten afwerpen. Daar heb ik alle vertrouwen in,” aldus CEO Gerard Backx.

Geef een reactie