Rabobank gaat geen leningen kwijt schelden aan veehouders

14-07-2022 BALK – De Tweede Kamer riep de regering tijdens het stikstofdebat op dinsdag 21 juni via een aangenomen motie op te onderzoeken hoe banken, afnemers en toeleveranciers van veehouderijbedrijven verplicht kunnen worden een ‘substantiële’ bijdrage te leveren aan het oplossen van de stikstofcrisis. De Rabobank meldt dat de bank in ieder geval geen leningen aan bedrijven kwijt zal schelden om op die manier mee te betalen aan de oplossing. Ook een directe bijdrage aan het stikstoffonds van de rijksoverheid is bij de bank niet aan de orde.

De Rabobank stelt dat leningen alleen worden kwijtgescholden als sprake is van achterstallige betalingen en een gebrek aan onderpand, en is daar bij veruit de meeste veehouderijbedrijven in Nederland geen sprake van. Kwijtschelding botst ook met de richtlijnen van de Europese Centrale Bank. De toezichthouder staat kritisch tegenover het kwijtschelden van leningen, omdat het haaks staat op de stabiliteit en betrouwbaarheid van een bank en het financiële stelsel.

Rabobank is ook niet van plan om een directe bijdrage te leveren aan een rijksfonds, waarmee de maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen worden gefinancierd. Wel is de bank bereid om financieel deel te nemen aan provinciale initiatieven. In Noord-Brabant en Friesland zit de bank al aan tafel bij gesprekken over het verduurzamen of uitkopen van boerenbedrijven, de bank wil dit ook in andere provincies doen.

Geef een reactie