Prognose bevolking Fryslân: afname aantal inwoners tot 2050

31-03-2023 BALK – De bevolking van Fryslân is gegroeid, met name door een positief migratiesaldo. De natuurlijke aanwas is sinds een aantal jaren negatief. Het migratiesaldo kent echter pieken en dalen en de voorspelling is dat dit saldo in de toekomst weer zal afnemen. Eén ontwikkeling is echter zeker: de stijging van het sterftecijfer in de komende jaren. De nieuwste cijfers over de Friese bevolking zijn te vinden in de monitor Bevolking.

Totale bevolking recent toegenomen
Op 1 januari 2023 telt de provincie ruim 659.612 inwoners (voorlopige cijfers van het CBS, 2023). Nog nooit telde Fryslân zoveel inwoners. De Friese bevolking groeide in 2022 met 5.593 inwoners. Dit is meer dan twee keer zoveel als het voorgaande jaar waarbij de Friese bevolking met 2.584 inwoners groeide tot 654.019 inwoners.

De bevolkingsontwikkeling wordt bepaald door natuurlijke aanwas (geboorten minus sterfte) en migratie (vestiging minus vertrek). De natuurlijke aanwas was in het afgelopen jaar negatief (-1.295 mensen) met de geboorte van 5.801 kinderen en 7.096 sterfgevallen. Verder was er sprake van een positief migratiesaldo waarbij 35.558 mensen zich vestigden in Fryslân en 28.670 mensen vertrokken.

De bevolkingsprognose voor Fryslân
Een bevolkingsprognose beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Deze is gebaseerd op de meest recente inzichten en ontwikkelingen die zich voorgaande jaren hebben voorgedaan. Ondanks de onzekerheden die bevolkingsprognoses met zich meebrengen, kunnen deze enige grip bieden op de toekomst met het in beeld brengen van de omvang en samenstelling van de bevolking.

In 2019 verscheen de prognose voor de periode 2020 tot en met 2050 (CBS, 2019). Hierbij was de voorspelling dat de bevolking in Fryslân zou krimpen van 647.800 inwoners in 2020 naar 617.800 inwoners in 2050. In 2020 waren er echter al meer inwoners dan in 2019 werd gedacht, namelijk rond de 650.000 inwoners. De meeste recente bevolkingsprognose voorspelt ook een krimp van de Friese bevolking, echter minder sterk (CBS, 2022). Volgens deze bevolkingsprognose zal het aantal inwoners van Fryslân afnemen van circa 653.100 inwoners in 2025 naar 640.300 inwoners in 2050. Deze afname zal vooral komen de toename van het sterftecijfer, voornamelijk het resultaat van het overlijden van de grote babyboomgeneratie in de komende jaren.

Geef een reactie