Proces verbaal na negeren van zorgplicht voor weidevogels

29-06-2022 BALK – De omgevingsdienst voor Friesland FUMO heeft proces verbaal opgemaakt tegen twee mannen die ervan worden verdacht dat zij eerder deze maand bij maaiwerkzaamheden moedwillig de zorgplicht voor weidevogels niet hebben nageleefd. Kuikens van weidevogels op het land hadden pas het nest verlaten, maar konden nog niet vliegen. De jonge vogels hebben het zeer waarschijnlijk niet overleefd.

De twee verdachten zijn de pachter van het perceel grasland en de loonwerker die het werk heeft uitgevoerd. Eerder hadden nazorgers van de vogelwacht vogelnesten gemarkeerd. De eieren waren inmiddels uitgekomen en de jonge vogels liepen nog rond op het land. In eerste instantie had de loonwerker daarmee rekening gehouden door langs de greppels voldoende gras te laten staan voor de kuikens om te schuilen. De volgende dag bleek echter dat het gras rond de greppels alsnog gemaaid was. De pachter had de loonwerker daartoe opdracht gegeven.

Vanuit de Wet natuurbescherming hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. In het broedseizoen moeten zij rekening houden met de nesten, eieren en jongen van vogels. Bijvoorbeeld wanneer de boeren mest uitrijden, ploegen of maaien. De FUMO houdt toezicht op naleving van de zorgplicht voor weidevogels. Wie zich niet houdt aan de zorgplicht is in overtreding. De FUMO maakt in dat soort gevallen, in overleg met het Functioneel Parket, proces-verbaal op. Op basis van dit proces-verbaal bepaalt de officier van justitie in de huidige zaak of de loonwerker en pachter vervolgd worden.

Geef een reactie