PBL publiceert Ruimtelijke Verkenning 2023

10-03-2023 BALK – Verduurzaming, de aanpak van het woningtekort en het aanpassen aan klimaatverandering vragen om grote ingrepen in de leefomgeving binnen Nederland. Daarom is het van belang dat het kabinet scherpere keuzes maakt dan nu gebeurt, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Ruimtelijke Verkenning 2023. 

Voor de Ruimtelijke Verkenning 2023 heeft een team van 25 onderzoekers vier toekomstscenario’s gemaakt waarin de verschillende keuzes ruimtelijk worden uitgewerkt. Dat zijn:

  • ‘Mondiaal ondernemend’ – een toekomstscenario waarin grote bedrijven de leidend zijn
  • ‘Regionaal geworteld’ – burgers nemen het initiatief in hun eigen leefomgeving
  • ‘Snelle wereld’ – de nog verder toegenomen digitalisering doet afstanden verdwijnen
  • ‘Groen land’ – veel ruimte voor de natuur

Voor elk scenario zijn op basis van ruimtelijke modellering en ontwerpend onderzoek gedetailleerde kaarten van het bijbehorende Nederland van 2050 gemaakt. Deze scenariokaarten brengen in beeld welke gevolgen verschillende keuzes hebben. De scenariostudie bieden beleidsmakers handvatten voor het uitzetten van lijnen naar de toekomst.

Meer informatie is te vinden in een document samenvatting en bevindingen en via de themawebsite.

Geef een reactie