‘Overheid beschermt onvoldoende tegen bestrijdingsmiddelen’

25-04-2023 BALK – De overheid beschermt mensen en de natuur onvoldoende tegen bestrijdingsmiddelen, stelt een brede coalitie van organisaties in een manifest Bestrijdingsmiddelen. De initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en de FNV. Het manifest is ondertekend door 36 partijen. De Tweede Kamer krijgt het manifest dinsdag 25 april aangeboden.

De organisaties maken zich zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werkenden en omwonenden van akkers en bloemenvelden. Ze willen dat het voorzorgsprincipe gaat gelden. Dat betekent dat bij twijfel of onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van een bestrijdingsmiddel het middel de markt niet op mag.

De afgelopen jaren blijkt voortdurend dat intensief gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen onvoorziene negatieve effecten oplevert. Grootschalig verlies aan insecten, achteruitgang van het aantal vogels, maar ook een verhoogd risico op de hersenziekte parkinson. De gevolgen van de bestrijdingsmiddelencocktails zijn niet te overzien. De ondertekenaars van het manifest willen daarom dat de overheid, zowel in Nederland als in Europa, zorgt voor de aanscherping van het toelatingsbeleid en bijvoorbeeld ook de effecten van de cocktails op de gezondheid gaat meten.

Ook werkenden die met bestrijdingsmiddelen werken, lopen risico op schade aan hun gezondheid. eel werkgevers in de land- en tuinbouw doen onvoldoende om werkenden te beschermen tegen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. De blootstelling moet verminderen en bescherming moet beter. De Arbeidsinspectie moet daarbij scherper toezien op de naleving van wet- en regelgeving.

De opstellers van het manifest roepen de overheid op om financiële ondersteuning te bieden aan boeren zodat zij de transitie kunnen maken naar bijvoorbeeld biologische landbouw. Ook moet er beleid komen waarmee de hele voedselketen bijdraagt aan een natuurvriendelijke land- en tuinbouwsector. De organisaties moedigen de overheid tevens aan om te stemmen tegen een Europese verlenging van de toelating van glyfosaat.

Meer informatie is te vinden in het manifest Bestrijdingsmiddelen op de website van Natuur en Milieu.

Geef een reactie