Overheden kennen bijna 200 rechtszaken tegen stikstofbeleid

07-06-2022 BALK – Op woensdag 25 mei stuurde minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof een overzicht naar de Tweede Kamer van de lopende juridische procedures tegen het stikstofbeleid van het Rijk en de provincies. Het gaat om bijna 200 zaken. Veel van deze zaken zijn aangespannen door milieuactiegroep Mobilisation for the Environment. Bij een groot aantal van deze zaken moet nog een zittingsdatum worden bepaald.

De lopende zaken draaien vooral om drie onderwerpen. Er lopen zaken waarbij de emissiereductie van innovatieve stalsystemen te discussie wordt gesteld. Daarnaast moeten rechters oordelen of beweiden en bemesten zonder vergunning binnen de Wet natuurbescherming is toegestaan. Verder wil de milieuorganisatie provincies dwingen handhavend op te treden tegen bedrijven die niet over een vergunning beschikken omdat ze dat binnen het Programma Aanpak Stikstof niet nodig hadden.

Het Overzicht juridische procedures – lopende zaken stikstof is te vinden op de website van het ministerie van LNV

Geef een reactie