Oproep om vaartuig ‘Amigo’ te verwijderen

13-10-2022 TERHERNE – Het vaartuig ligt nabij de hoek bij de Seine, nabij het pad ‘It Efterom’ en achter de Gravinnewei 32 in Terherne. Het betreft een vaartuig in de kleuren wit en rood. Het vaartuig ligt al enkele maanden onbeheerd op deze locatie. Het is niet toegestaan om een ligplaats in te nemen op de locatie. De eigenaar van het betreffende vaartuig is niet bekend. De indruk bestaat dat het vaartuig onbeheerd is achtergelaten.

Bent u eigenaar dan deze boot?
Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met Laurens Potijk, telefoonnummer: 14 05 14. Verder moet u voor 1 november 2022 het vaartuig hebben verwijderd. Als het vaartuig op 1 november er nog ligt, dan verwijderen wij het vaartuig.

Geef een reactie