Alle Provincies melden nieuwbouw plannen

13-10-2022 BALK – De cijfers van de provincies roepen nog veel vragen op. Is er sprake van zogenoemde “harde” of “zachte” bouwcapaciteit? Harde bouwafspraken zijn al door de gemeenteraad goedgekeurd en de bouwgrond is geprepareerd. Bij zachte bouwcapaciteit is dat niet zo, en kunnen er nog allerlei obstakels in de weg zitten.

Verder lopen projectontwikkelaars aan tegen hoge bouwkosten door de inflatie en de schaarste aan personeel in de bouwsector. Door de stikstofproblemen is er ook nog een risico dat nieuwbouw verboden wordt op sommige natuurgevoelige plekken. De Jonge spreekt over tegenwind, die er bij de presentatie van het kabinet in januari nog niet was. “De materie is weerbarstiger en daarom moeten we harder trappen en niet afstappen”, zegt De Jonge refererend aan hobby als wielrenner.

Aantal nieuwe woningen per provincie tot en met 2030

ProvincieTotaal aantal woningen
Drenthe13.631
Flevoland39.193
Friesland17.500
Gelderland100.000
Groningen28.359
Limburg26.550
Noord-Brabant130.600
Noord-Holland183.600
Overijssel42.300
Utrecht83.500
Zeeland16.500
Zuid-Holland235.460
TOTAAL917.193

Bouwlocaties
In december dit jaar wil De Jonge de afspraken van vandaag hebben vastgelegd in zogeheten regionale woondeals, waarin ook de exacte bouwlocaties in iedere provincie zijn vastgelegd, en welk deel daarvan betaalbare woningbouw betreft. Friesland heeft samen met Zeeland en Drenthe de minste plannen.

Voor de snelle bouw van de 900.000 nieuwe woningen heeft het kabinet 11 miljard euro extra uitgetrokken.

Geef een reactie