Onderzoek naar keren van veenprofielen

15-02-2023 BALK – De provincie Friesland draagt incidenteel 345.940 euro bij aan het onderzoek van het Veenweide-innovatiecentrum in Zegveld over het keren van veenprofielen. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. Dit onderzoek vindt plaats om te kijken in hoeverre het keren van veen de veenoxidatie en de uitstoot van broeikasgassen kan beperken. Het onderzoek wordt grotendeels in de proeftuin ‘Bodem’ in de Groote Veenpolder ten westen van Wolvega uitgevoerd.

Geef een reactie