NOW-steun voor 1,3 miljoen werknemersbanen in 2021

14-10-2022 BALK – Bedrijven hebben in 2021 NOW-steun aangevraagd voor 1,3 miljoen werknemersbanen. In de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie werd naar verhouding het vaakst een beroep gedaan op de verschillende NOW-regelingen. Deze waren bedoeld om banen te behouden die door de maatregelen tijdens de coronacrisis verloren dreigden te gaan. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Er waren in 2021 vier NOW-regelingen waarop ondernemingen een beroep konden doen als zij omzetverlies verwachtten. Alleen in oktober 2021 gold geen regeling.

JaarRegelingGeldige periode
2020NOW-1Maart, april, mei
2020NOW-2Juni, juli, augustus, september
2020NOW-3.1Oktober, november, december
2021NOW-3.2Januari, februari, maart
2021NOW-3.3April, mei, juni
2021NOW-4Juli, augustus, september
2021NOW-5November, december
2022NOW-6Januari, februari, maart

In januari 2021, aan het begin van het tweede coronajaar, telde Nederland 8,2 miljoen banen van werknemers. In het eerste kwartaal (NOW-3.2) werd voor ruim een miljoen banen steun aangevraagd en ontvangen. In het tweede kwartaal (NOW-3.3) ging het om 770 duizend werknemersbanen en in het derde kwartaal (NOW-4) om 480 duizend.

In de laatste twee maanden van 2021, november en december, gold de NOW-5 en nam de vraag naar steun weer toe. Er werd voor 690 duizend banen steun aangevraagd. Grotendeels waren het dezelfde banen waarvoor ook in de eerdere regelingen steun werd aangevraagd. In totaal waren er 1,3 miljoen banen gemoeid met de steunmaatregelen in 2021.

In eerste kwartaal relatief veel steun voor horeca en cultuur
Net als in 2020 was het percentage werknemersbanen met NOW-steun het hoogst in de bedrijfstakken horeca, cultuur, sport en recreatie. In alle bedrijfstakken lag het aandeel van de banen waarvoor steun werd aangevraagd het hoogst in het eerste kwartaal van 2021. Bij latere steunrondes lagen die percentages aanzienlijk lager.

In de horeca ging het in het eerste kwartaal om twee derde (67 procent) van het totaal aantal werknemersbanen in deze bedrijfstak. Dit percentage zakte in het tweede kwartaal naar 55 en in het derde kwartaal naar 23. Aan het einde van het jaar, bij de NOW-5, steeg dat percentage weer naar 54. De percentages in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie vertoonden een vergelijkbaar verloop. Beide bedrijfstakken werden in 2021 vooral tijdens de eerste en laatste periode van de NOW sterk beperkt door de coronamaatregelen.

Voor 80 procent van de banen is het recht op NOW-1 in 2020 vastgesteld
Op 7 oktober 2020 is het UWV begonnen met het controleren en vaststellen van de voorschotten die in het kader van de NOW zijn uitgekeerd. Bij de voorschotten die bedrijven hebben ontvangen in het kader van de NOW-1 (de eerste regeling aan het begin van de pandemie), ging het om 2,6 miljoen banen. Voor 80 procent van de banen is inmiddels vastgesteld op welke tegemoetkoming werkgevers uiteindelijk recht hebben. Voor 1,6 miljoen werknemersbanen (60 procent) is de steun definitief vastgesteld, voor 505 duizend banen (20 procent) is bepaald dat er geen recht was op steun. Het UWV werkt doorlopend aan de vaststellingen, de gemelde stand is van eind juni 2022.

Met betrekking tot de NOW-1-voorschotten in 2020 hadden de bedrijfstakken horeca, cultuur, sport en recreatie, en verhuur en overige zakelijke diensten, het grootste aandeel banen. Ook voor de bedrijven waarvoor het recht op NOW-1 is vastgesteld, staan deze bedrijfstakken nog steeds in de top drie qua aantallen betrokken werknemersbanen.

Voor de NOW-2 is het aantal banen bij bedrijven waarvoor het recht is vastgesteld 33 procent en voor de NOW-3 is dit 13 procent. Voor de vier NOW-uitkeringen in 2021 bedragen de percentages 6 en lager.

Geef een reactie