Nog veel ruimte voor groen gasproductie uit mest

14-03-2023 BALK – Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland 20 clusters van veehouders zijn met plannen om samen groen gas te gaan produceren uit de mest van hun bedrijven. Daarnaast zijn er bedrijven die dusdanig groot zijn dat ze voldoende mest produceren om zelfstandig mest te gaan vergisten voor de productie van groen gas.

Het kabinet streeft naar een productie van minimaal 2 miljard kubieke meter groen gas in 2030. Voor energiebedrijven geldt dan een bijmengverplichting van 1,6 miljard kuub groen gas. Momenteel wordt minder dan 5% van alle in Nederland geproduceerde mest vergist. In 2022 werd 230 miljoen kuub groen gas geproduceerd. Dat is 4% meer dan in 2021. Om aan de doelstelling van 2030 te voldoen moet de groen gasproductie jaarlijks met 31% toenemen. 

Mestvergisting voor groengasproductie is rendabel mogelijk vanaf een beschikbaarheid van 12.000 ton mest per jaar. Dat vergt een bedrijf met meer dan 400 koeien of 12.000 vleesvarkens. De investering in een vergistingsinstallatie en de techniek om biogas op te waarderen tot groen gas bedraagt circa 1,5 miljoen euro. Momenteel kan een dergelijke investering in circa 7 jaar worden terugverdiend. 

In de regeling voor SDE++ wordt voor kleinschalige mestvergisting uitgegaan van een productie van 40 m3 groen gas per uur en 8.000 draaiuren per jaar, hetgeen kan resulteren in 320.000 m3 groen gas per jaar. In het eindadvies basisbedragen SDE++ 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt voor groengasproductie over een periode van 12 jaar lang een garantiebedrag van 1,92 euro per m3 voorgesteld. Boven de opbrengsten uit groen gas komt de opbrengst van de GVO-certificaten. De prijs daarvan is circa 0,50 euro per kuub gas.

Een aanvraag voor SDE++ wordt alleen gehonoreerd wanneer er voor een project een omgevingsvergunning is verleend. De financiering is alleen rond te krijgen wanneer er de zekerheid bestaat dat er SDE++ -subsidie is toegekend. Afhankelijk van de gemeente kan een omgevingsvergunning binnen 8 weken geregeld. Voor een kleinschalige installatie tot 450 kilowatt volstaat een beperkte milieutoets binnen het Activiteitenbesluit.  In de praktijk ligt er tussen het maken van de plannen en het daadwerkelijk groen gas leveren minimaal twee jaar, maar gemiddeld is dat circa 3 jaar meer realistisch.

Geef een reactie