Nog grote verschillen te overbruggen voor Landbouwakkoord

19-04-2023 BALK – In de onderhandelingen over het Landbouwakkoord worden vorderingen gemaakt, maar zijn er op een aantal thema’s ook nog grote verschillen te overbruggen. Dat schrijft minister Adema van LNV aan de Tweede Kamer. Zijn sterven is om in mei een onderhandelingsresultaat te kunnen presenteren.

De discussie richt zich nu op specifieke thema’s, zoals het vormgeven van het grond- en het mestbeleid, schrijft Adema. Daarnaast is het voor het kabinet van groot belang dat boeren door de ketenpartijen worden ondersteund in de transitie naar verduurzaming en dat hen economisch perspectief wordt geboden. Het kabinet verwacht van de ketenpartijen op dit punt een grotere inzet.

Het kabinet zal zich ervoor in blijven spannen om het resultaat van de onderhandelingen, dan wel het kabinetsplan dat hiervoor in de plaats moet treden mochten de onderhandelingen mislukken, ordentelijk op te nemen in de verschillende stappen van de gebiedsprocessen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Geef een reactie