Nieuwe stemming over natuurherstelverordening in Europese Raad

08-06-2024 BALK – België wil als voorzitter van de Europese Raad de stemming over de Europese natuurherstelverordening op de agenda plaatsen van de Milieuraad van 17 juni. Voorafgaand daaraan zal het ook op woensdag 12 worden besproken in het comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van Europese Unie van 12 juni. De positie van het kabinet is ongewijzigd, meldt minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer. 

Het kabinet zal bij de behandeling in de Europese Raad tegen het voorlopig akkoord voor de Europese natuurherstelverordening stemmen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie van de BBB en NSC die door een meerderheid in de Tweede Kamer werd gesteund. Uit de informatie waar het kabinet over beschikt lijken er vooralsnog geen verschuivingen te hebben plaatsgevonden in de lidstaten die onderdeel uitmaken van de blokkerende minderheid.