Nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kent 21 eco-activiteiten

15-08-2022 BALK – In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn 21 eco-activiteiten opgenomen waarmee boeren 5 punten per hectare kunnen verzamelen die ze nodig hebben om mee te kunnen doen aan de eco-regeling. Dat betekent dat een bedrijf van 40 hectare in totaal 200 punten moet scoren, verdeeld over de 5 categorieën: klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Om in aanmerking te komen voor de eco-premie moeten eerst de ondergrens in punten worden gehaald. Daarna is het mogelijk om via extra activiteiten de premie te verhogen van brons naar zilver of goud.

Eén van de eco-activiteiten is grasklaver. Dat levert per hectare 4 klimaatpunten op, 4 punten voor bodem en lucht, 1 voor landschap en 1 voor biodiversiteit. Bij 10 hectare grasklaver worden dan 100 punten gehaald. Klaver bindt stikstof vanuit de lucht, waardoor het ook bedrijfstechnisch voordeel biedt. Het bedrijf kan besparen op kunstmest aankopen.

Ook kruidenrijk grasland telt als een eco-activiteit. Het levert per hectare 11 punten op: 2 klimaatpunten, 4 punten voor bodem en lucht, 1 voor water, 3 voor landschap en 1 voor biodiversiteit. In de mengsels voor kruidenrijk grasland zitten ook vaak kruiden met een stikstofbindend vermogen. En kruiden wortelen anders dan gras, wat een betere bodemstructuur kan opleveren. Kruiden kunnen bovendien gezondheidsvoordelen bieden voor de koeien. Kruidenrijk grasland is ook attractief voor weidevogels.

Een andere eco-activiteit is het aanleggen van een 3 meter brede kruidenrijke bufferstrook langs bouwland of grasland. Het levert 30 punten per hectare op voor landschap en 60 punten voor biodiversiteit. Daarbij telt de oppervlakte van de bufferstrook. Bufferstroken langs grasland zijn gewoon te benutten in de bedrijfsvoering door ze te maaien en te beweiden. Er mag alleen niet worden bemest.

Bij ‘veemaatregelen’ kunnen melkveehouders kiezen voor verlengde weidegang overdag of verlengde weidegang dag en nacht, voor de periode van 1 mei tot 30 september. Deze maatregelen leveren respectievelijk 8 en 11 punten per hectare op. Los van de te scoren punten kan het verlengen van weidegang ook een kostenbesparing betekenen.

Geef een reactie