Nieuwe Friese songs geven Fries toekomst

14-12-2022 BALK – Onder leiding van Piter Wilkens en SJONG IT! vertaalden 19 amateurzangers bestaande liederen in het Fries. Het project van SJONG IT! ontstond na een oproep aan Friezen om ideeën aan te dragen om het Fries meer toekomst te geven. Dit idee was één van de drie winnende ideeën die voor de zomer op het provinciale participatieplatform stimfanfryslan.frl streden om de uiteindelijke gunst van het publiek. Het resultaat van SJONG IT! is zondag 11 december in Neushoorn gepresenteerd.

Er zijn Friese ver- en hertalingen van bekende hits gemaakt. Zo presenteerde Coby Jellema de Friese versie ‘Brêge oer troebel wetter’ en Hilda Pel ‘Sis my dat it net sa is’. De Friese songs zijn samengebracht op de in Neushoorn gepresenteerde CD. De nummers zijn na het optreden in Neushoorn ook te beluisteren op  SJONG IT! – YouTube(externe link). Anouk Veenstra van Sjong IT: “Ik ben echt trots op het enthousiasme waarmee dit door een groep Friestalige, maar ook niet Friestalige mensen is neergezet. Door met de Friese taal te spelen, deze te zingen, geven we zo uiteindelijk zelf de Friese taal meer toekomst.”

Nog twee andere ideeën
Naast het zondag gepresenteerde idee van SJONG IT! kregen twee andere ideeën op het digitaal participatieplatform de steun van het Friese publiek. Zo ging de Hûnekop aan de slag met het produceren van vijf Friestalige afleveringen van Buurman en Buurman (Ferdivedaasje TV – YouTube(externe link)) en produceerde Semko een bibliotheek van Friese verhalen, de Ferhalebank (Ferhalebank – Sjonge en ferhalen(externe link)). Elk van deze ideeën werd met financiële steun van de provincie (maximaal 15.000 euro) uitgevoerd door de inwoners zelf.

Stim fan Fryslân
Het tweetalige digitaal participatieplatform Stim fan Fryslân is in maart afgelopen jaar op verzoek van Provinciale Staten als pilot gelanceerd. Op het online platform worden inwoners digitaal betrokken bij plannen en beleid van de provincie Fryslân en andere Friese overheden. Naast een oproep over de toekomst van de Friese taal konden mensen ook in discussie gaan over de bouwstenen van het Deltaplan voor Noordelijk Nederland waar ook de Lelylijn deel van uitmaakt.

Afsluiten project Stim fan Fryslân
Met de presentatie van de CD van het project van Sjong IT! is de pilot rond het digitale participatieplatform Stim fan Fryslân geëindigd. In januari zullen Provinciale Staten besluiten over het vervolg van het platform Stim fan Fryslân.

Geef een reactie